صفحهء اوّل سايت به زبان فارسی صفحهء اوّل سايت به زبان انگليسی صفحه اوّل سايت به زبان ايتاليايی
Oggi:  
 

ايران ايتاليا نيوز - www.iranitalianews.com

 

بايگانی خبرها
Saturday, 29 May 2004 - 00:32
هشدار وزير کشور ايتاليا در آستانه سفر بوش به اين کشور

رم - وزير کشور ايتاليا اعلام کرد که ديدار رييس جمهور آمريکا از ايتاليا تهديدي بزرگ براي اين کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، "جوزپّه پيزانو" وزير کشورايتاليا امروز ضمن آنکه آن کشور را در معرض "تهديدي بزرگ" دانست اعلام کرد که برخی مقامات از ايجاد اغتشاشات احتمالی در طول ديدار هفته آيندهء جرج بوش رييس جمهور آمريکا از رم خبر داده اند.

پيزانو در ادامه اعلام کرد: ممکن است تهديدهاي جدي که ما را نگران کرده است در روز 2 ژوئن (13 خرداد) روز ملي ايتاليا و ديدار بوش رخ دهد.

وي بروز اعتراضات وسيع در جمعه و شنبه آينده و در طول حضور بوش در رم را بعيد ندانست.

رييس جمهور آمريکا هفته آنيده براي ديدار با مقامات ايتاليا وارد اين کشور خواهد شد.

درباره موضوعات مورد گفتگو ميان دو طرف هنوز مطلبی گزارش نشده است. 

Copyright © 2003 iranitalianews.com All rights reserved
Web site by: Persiantranslators