صفحهء اوّل سايت به زبان فارسی صفحهء اوّل سايت به زبان انگليسی صفحه اوّل سايت به زبان ايتاليايی
Oggi:  
 

ايران ايتاليا نيوز - www.iranitalianews.com

 

بايگانی خبرها
Monday, 17 May 2004 - 16:12
"برخيزيد، برويم" عنوان کتاب جديد پاپ ژان پل دوم

رم - کتاب جديد پاپ ژان پل دوم رهبر کاتوليک های جهان تحت عنوان "برخيزيد، برويم" روز سه شنبه 18 می برابر با 30 ارديبهشت روانهء بازارهای بين المللی خواهد شد.

کتاب جديد پاپ ژان پل دوم همزمان با هشتاد و چهارمين زادروز وی توزيع خواهد شد.

اين کتاب که پيش بينی می شود به يکی از پرفروش ترين کتاب های (بِست سِلِر) سال های اخير تبديل شود، در واقع تأملی بر زندگی 50 ساله اخير خود از سال 1958 ميلادی تا کنون می باشد.

"ناواروو والِس" مسوول دفتر مطبوعاتی واتيکان اعلام کرده است که اين کتاب صرفاً خاطرات و تأمل های پاپ ژان پل دوم می باشد و نباید به عنوان وصيت نامهء پايانی وی تلقی شود.

عنوان کتاب پاپ از کلمات عيسی مسيح الهام گرفته است که شب پيش از مرگ خطاب به پيروانش ادا داشته بود.

کتاب پاپ که حاوی 40 فصل کوتاه بوده ودارای 200 صفحه است در سری اول چاپ از سوی يکی از بزرگ ترين انتشاراتی های ايتاليا موسوم به موندادوری در 280 هزار نسخه منتشر خواهد شد.

انتشاراتی موندادوری که در عين حال حقوق بين المللی کتاب پاپ را در اختيار دارد، بدون اينکه اطلاعاتی در رابطه با جزئيات اقتصادی قرارداد ارايه دهد، اطمينان خود را از کسب موفقيت اين کتاب اعلام داشته است.

کتاب قبلی پاپ "عبور از سرحدّ اميد" نام داشت که تا کنون 20 ميليون نسخه فروش و 50 سری چاپ در سراسر دنيا داشته است.

به گفته واتيکان تمامی درآمد ناشی از کتاب پاپ، همانند عايدی کتاب های قبلی وی در امور خيريه مصرف خواهد شد.

پاپ ژان پل دوم که چند سالی است از بيماری پارکينسون رنج می برد، به عنوان فعال ترين پاپ در تاريخ کليسای کاتوليک شناخته شده است. وی تعداد زيادی منشور پاپی، کتاب شعر، مقاله و نوشته به رشتهء تحرير درآورده است. 

Copyright © 2003 iranitalianews.com All rights reserved
Web site by: Persiantranslators