صفحهء اوّل سايت به زبان فارسی صفحهء اوّل سايت به زبان انگليسی صفحه اوّل سايت به زبان ايتاليايی
Oggi:  
 

ايران ايتاليا نيوز - www.iranitalianews.com

 

بايگانی خبرها
Wednesday, 12 May 2004 - 23:41
مشارکت ايتاليا در طرح توسعه ميدان نفتي "بلال"

طرح توسعه ميدان نفتي "بلال" با توليد۴۰ هزار بشکه در روز و با همكاري آجيپ ايتاليا، قرار است روز يکشنبه آينده با حضور معاون اول رييس جمهورى به طور رسمي افتتاح شود.

ميدان نفتي بلال در حدود۱۰۰ کيلومترى جنوب غربي جزيره لاوان و در نزديکي مرز آبي با کشور قطر قرار دارد.

طرح توسعه ميدان نفتي در چارچوب يک قرارداد بيع متقابل در سال۱۳۷۸ بين شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاى نفتي "الف" فرانسه، "بووالي" کانادا و " آجيپ" ايتاليا منعقد شد.

نفت خام توليدى ميدان نفتي بلال از نوع نفت خام بسيار مرغوب و قابل رقابت با نفت خام برنت است. اين نفت خام از طريق يک خط لوله ۱۴ اينچ به جزيره لاوان منتقل و در آنجا با نفت خام توليدى ميدان سلمان مخلوط و صادر مي شود.

شکل ميدان نفتي بلال دايره مانند و از نوع نادر است و داراى لايه هاى عرب خاتيا، هيس و شعيبا مي باشد. ميزان نفت قابل استحصال از لايه عرب اين ميدان حدود۱۱۷ ميليون بشکه تخمين زده شده است.

عمر مفيد برداشت از اين ميدان ۱۵ سال خواهد بود و با احتساب هر بشکه نفت به قيمت ۲۵ دلار، ارزش اقتصادى اين ميدان سه ميليارد دلار برآورد مي شود.

دست اندرکاران اجراى اين طرح مجموع هزينه توسعه ميدان نفتي بلال را حدود ۳۱۶ ميليون دلار اعلام کردند که با توليدى که از بهمن ماه سال۸۲ به ميزان حدود۲۵ هزار بشکه در روز آغاز شد، بخش عمده اين هزينه برگشت داده شد.

همچنين بازپرداخت هزينه توسعه اين ميدان به پيمانکاران خارجي طرح در مدت ۳۶ ماه به صورت سال اول۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم ۳۰ درصد کل هزينه هاى توسعه اين ميدان انجام مي شود.

قرارداد توسعه ميدان نفتي بلال در فروردين سال۱۳۷۸ منعقد شد و قرار بود در مدت سه سال به نتيجه برسد ، اما اکنون شاهد بهره بردارى از اين ميدان با دو سال تاخير هستيم.

دست اندرکاران مجرى اين طرح ، علت تاخير در بهره بردارى از اين ميدان را نهايي نشدن برخي مسايل با پيمانکار اصلي طرح، منعقد نشدن قرارداد بين پيمانکار اصلي و پيمانکاران فرعي ، امضا نشدن قرارداد بين پيمانکار فرعي و پيمانکار انتقال و نصب سکو، تاخير در نهايي کردن قرارداد ساخت سکوها، تاخير در امضاى توافقنامه الحاقي توسط پيمانکار، تاخير در ساخت پايه هاى سکو و بروز مشکل در حفارى چاههاى تزريقي به علت زاويه زياد عنوان مي کنند.

سهم ايراني در طرح توسعه اين ميدان ۵/۳۱ درصد بوده و تعداد۱۲۰ فرصت شغلي مستقيم و۱۰۰ فرصت شغلي غيرمستقيم در زمان بهره بردارى از اين ميدان ايجاد شده است.

از آنجايي که آموزش نيروهاى ايراني در طول اجراى طرح توسعه در زمره مفاد قرارداد منعقده بين شرکت ملي نفت ايران و پيمانکاران خارجي مي باشد، فناورى توسعه اين ميدان به کارکنان ايراني منتقل شده است و مي توانند سکوهاى اين ميدان را در زمان بهره بردارى اداره کنند.

بر روى ميدان نفتي بلال سه سکوى بهره بردارى مسکوني ، مشعل و سرچاهي نصب شده است.

در خصوص تاريخچه توسعه ميدان نفتي بلال بايد گفت که عمليات اکتشافي طرح توسعه اين ميدان براى اولين بار درسال۱۳۴۶ با حفر يک حلقه چاه توسعه اى انجام شد. سپس در سالهاى ۱۳۴۷ و۱۳۵۱ دو حلقه چاه ديگر اکتشافي حفر و با پيروزى انقلاب اسلامي طرح توسعه اين ميدان متوقف شد. 

Copyright © 2003 iranitalianews.com All rights reserved
Web site by: Persiantranslators